Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Urząd Miejski > Nabór na stanowiska >


OGŁOSZENIA O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE
URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU

Nr 38/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

Nr 37/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 3/4 ETATU

Nr 36/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Nr 35/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

Nr 34/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W BIURZE PRASOWYM

Nr 33/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Nr 32/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Nr 31/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 30/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr 29/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE EDUKACJI

Nr 28/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH

Nr 27/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY APLIKANTÓW (STRAŻNIKÓW) W STRAŻY MIEJSKIEJ

Nr 26/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W BIURZE INFORMATYKI

Nr 25/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Nr 24/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA BIURA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Nr 23/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE DRÓG I TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Nr 22/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 21/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE DRÓG I TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Nr 20/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nr 19/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nr 18/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 17/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W BIURZE INWESTYCJI I REMONTÓW

Nr 16/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Nr 15/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA - LEŚNICZEGO LASÓW KOMUNALNYCH MIASTA GRUDZIĄDZA

Nr 14/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 13/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA - ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Nr 12/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Nr 11/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 10/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Nr 09/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Nr 08/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Nr 07/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nr 06/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIAŁU EDUKACJI

Nr 05/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 04/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 03/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Nr 02/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W BIURZE OBSŁUGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Nr 01/07

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM

****************************************************************************

Nr 028/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA - ASYSTENTA PREZYDENTA

Nr 027/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO

Nr 026/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

Nr 025/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nr 024/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

Nr 023/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI KIEROWNIKA REFERATU KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

Nr 022/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA WYDZIAŁU INŻYNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 021/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

Nr 020/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARKI W WYDZIALE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

 • Data publikacji ogłoszenia: 12.07.2006
 • Termin składania ofert: 26.07.2006
 • Konkurs rozstrzygnięty

Nr 019/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY POBORCY W WYDZIALE FINANSOWYM - REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Nr 018/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY GOŃCA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM - REFERACIE GOSPODARCZO - ADMINISTRACYJNYM

 • Data publikacji ogłoszenia: 04.07.2006
 • Termin składania ofert: 18.07.2006
 • Konkurs rozstrzygnięty

Nr 017/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SEKRETARKI W WYDZIALE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

 • Data publikacji ogłoszenia: 30.06.2006
 • Termin składania ofert: 14.07.2006
 • Konkurs rozstrzygnięty

Nr 016/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Nr 015/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM - Referacie Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej

Nr 014/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE MAJĄTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr 013/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nr 012/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GEODEZJI

Nr 011/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE MAJĄTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Data publikacji ogłoszenia: 23.03.2006
 • Termin składania ofert: 05.04.2006
 • Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert

Nr 010/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE INŻYNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 009/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE UPRAWNIEŃ I EWIDENCJI

Nr 008/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE MAJĄTKU KOMUNALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • Data publikacji ogłoszenia: 06.03.2006
 • Termin składania ofert: 20.03.2006
 • Konkurs nie został rostrzygnięty z powodu braku ofert

Nr 007/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE INŻYNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 006/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERNTÓW W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH (zatrudnienie 2 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy - 0,63 etatu - 5 godzin dziennie)

Nr 005/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM - Referacie Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej

Nr 004/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM

Nr 003/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE FINANSOWYM

Nr 002/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA W WYDZIALE INŻYNIERII MIEJSKIEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nr 001/06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJOstatnia zmiana:
2008-03-06 14:44, Tomasz Kopczyński,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza