Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Kontrole > Kontrole wewnetrzne >
Ilość kontroli: 21
1-5 6-10 11-15 16-20 21 
 
Kontrola prowadzenia czynności wyjaśniających i podejmowania czynności w sprawach o wykroczeniaod 2007.06.20
do 2007.06.20
    

Kontrola prowadzenia czynności wyjaśniających i podejmowania czynności w sprawach o wykroczenia.
Kontrolę przeprowadził Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

 
Kontrola pozaplanowa, problemowa dotycząca gospodarki ściekami i zanieczyszczenia Rowu Hermanaod 2007.05.29
do 2007.05.31
    

Kontrola pozaplanowa, problemowa dotycząca gospodarki ściekami i zanieczyszczenia Rowu Hermana.
Kontrolę przeprowadziła Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura w Toruniu.

 
Kontrola wykorzystania środków PFRON na realizację w 2006 roku zadań przekazanych według algorytmu na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.od 2007.04.10
do 2007.04.13
    Kontrola wykorzystania środków PFRON na realizację w 2006 roku zadań przekazanych według algorytmu na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
Kontrolę przeprowadził Prezes Zarządu PFRON - Biuro PFRON w Warszawie - Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu.
 
Kontrola doraźna realizacji zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006”od 2007.02.16
do 2007.02.16
    Kontrola doraźna realizacji zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006”.
Kontrolę przeprowadził Wojewoda Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
 
Kontrola działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie realizacji zadań przekazanych w Porozumieniu z 04.12.2003 r.od 2007.01.23
do 2007.01.23
    Kontrola działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie realizacji zadań przekazanych w Porozumieniu z 04.12.2003 r.
Kontrolę przeprowadził Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu.
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza