Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Prawo lokalne >
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer (nr/rok)
/
Dziedzina (wybierz)
   


Ilość dokumentów: 182
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data wydania
Inny dokument OR.I.1110-122/2007 INFORMACJA dot. postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko KIEROWNIKA BIURA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 01.08.2007
Inny dokument PP.II 7331-1-1/2007 OGŁOSZENIE 16.02.2007
Inny dokument OR.I.1111–76/2006 I N F O R M AC J A dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządu Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 08.06.2006
Inny dokument OR.I.1111 – 81-82/2006 I N F O R M AC J A dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska referentów w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-38/2006 Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia po rozpatrzeniu wniosku: Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie PROJBUD 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-37/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Przekroczenie gazociągiem średniego ciśnienia de-160 PE pod Kanałem Trynka w rejonie ulicy Trynkowej i Droga Graniczna w Grudziądzu”. 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-26/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowy Zakątek w Grudziądzu Owczarki działka nr 25/11 obr. 156”. 08.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-25/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowy Zakątek w Grudziądzu Owczarki działka nr 22/21 obr. 156”. 08.06.2006
Inny dokument IM.I.7624-64/2006 Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tj. Przebudowa – zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 4 4094 „GRUDZIĄDZ MNISZEK” zlokalizowanej na dachu silosów w Grudziądzu przy ulicy Metalowców 1-3(działka nr 76/18) 06.06.2006
Inny dokument IM.7624/1-27/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki, Waryńskiego, Korczaka w Grudziądzu”. 05.06.2006
Inny dokument MK.II.7321-9/2005 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, Drogą Kurpiowską i Drogą Graniczną 05.06.2006
Inny Dokument IM.I.7624/1-43/2006 Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tj. Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Grudziądzu przy ulicy Cegielnianej 3 (punkt 36890) 01.06.2006
Inny dokument IM.I.6210-8/2006 Wszczęciwe postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: tj. dwóch stawów na terenie działki nr 2 obr. 17 przy ulicy Polnej w Grudziądzu 01.06.2006
Inny dokument MK.II.7331-1-24/2006 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę gazociągu przy ul. Łyskowskiego w Grudziądzu 31.05.2006
Inny dokument Budżet/2005 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy – Miasto Grudziądz za IV kwartał 2005 roku 30.05.2006
Inny dokument MK.II.7331-1-23/2006 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociagu przy ul.Paderewskiego w Grudziądzu 23.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-11/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa stacji kontroli pojazdów na działce nr 48/34 w Grudziądzu przy ulicy Hallera” 22.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-5/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Modernizacja kotła parowego OR-32 nr 1 na terenie OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. przy ulicy Budowlanych 7 w Grudziądzu” 19.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-4/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 9/1 obr.21 przy ulicy Polnej w Grudziądzu” 19.05.2006
Inny dokument IM.I.7624/1-33/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS-8, PS-9, PS-10 w dzielnicy Owczarki w Grudziądzu” 19.05.2006Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza