Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Informacje Techniczne BIP > Redakcja >


Adam Milewski

Agnieszka Aleksandrowicz
Jednostka UMG: Informacje na stronie:
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/menu/44.dhtml
Telefon: 056 4510299
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja dotyczących planowania przestrzennego

Alina Obruszkiewicz
Telefon: 056 4510259
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej

Anna Wojtusik
Telefon: 056 4510395
Stanowisko: Sekretarka
Czynnoci: wprowadzanie i edycja informacji z zakresu dróg miejskich oraz komunikacji miejskiej

Beata Kulpa
Telefon: 056 4510340
E-mail: prawo@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Referent
Czynnoci: wpisywanie informacji

Beata Pawska
Telefon: 056 4510320
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wprowadzanie informacji z zakresu spraw społecznych

Dorota Pokora
Telefon: 056 4510386
E-mail: elud@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Kierownik Referatu Ewidencji Ludności
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu ewidencji ludności

Edyta Malinowska
Telefon: 056 4510402
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji

Elwira Chodyna - Małkiewicz

Ewa Olszewska

Grażyna Kondek
Telefon: 056 4510233
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie i deycja informacji z zakresu zamówień publicznych

Jarosław Kruza
Stanowisko: Programista firmy CONCEPT

Kamilla Perzewska
Telefon: 056 4510310
E-mail: kamilla@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja z zakresu oświaty

Katarzyna Dąbrowska
Telefon: 056 4510270
Stanowisko: Referent
Czynnoci: Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami

Katarzyna Stellmacher
Telefon: 056 4510212
E-mail: kstellmacher@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja w zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej Grudziądza

Kinga Bączkowska
Telefon: 056 4510297
E-mail: k.baczkowska@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja w zakresie obsługi Funduszy Europejskich

Leszek Leliwa
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: informacje z zakresu zarządzania kryzysowego

Magdalena Piątkowska
Telefon: 056 45 10 242
Stanowisko: Podinspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych

Magdalena Walczak
Telefon: 056 4510301
E-mail: m.walczak@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: Administrator BIP

Maja Miechowiecka

Maria Wiergowska

Małgorzata Sadowska - Rodziewicz
Telefon: 056 4510330
E-mail: m.rodziewicz@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja w zakresie kultury i sportu

Michał Heyka
Jednostka UMG: Informacje na stronie:
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/menu/44.dhtml
Telefon: 056 4510299
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu planowania przestrzennego

Robert Koźlikowski
Telefon: 056 4510222
E-mail: rkozlikowski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja

Romualda Rudnik
Telefon: 056 4510303
E-mail: bzp@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Kierownik Biura
Czynnoci: wprowadzanie ogłoszeń zamówień publicznych Urzędu

Sylwia Szczęsna
Telefon: 056 4510232
E-mail: s.szczesna@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: sprawy związane z budżetem miasta

Tomasz Kopczyński
Telefon: 056 4510301
E-mail: t.kopczynski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Referent
Czynnoci: wpisywanie informacji z zakresu spraw organizacyjnych Urzędu

Wojciech Matczyński
Telefon: 056 4510279
E-mail: w.matczynski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: wpisywanie informacji i ich edycja

Wojciech Stodolski
Telefon: 056 4510422
E-mail: w.stodolski@um.grudziadz.pl
Stanowisko: Inspektor
Czynnoci: Asystent Administratora - Informatyk (udziela pomocy technicznej redaktorom)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza