Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Prawo lokalne > Zarządzenia i pisma PMG >
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer (nr/rok)
/
Dziedzina (wybierz)
   


Ilość dokumentów: 1889
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data wydania
Zarządzenia Prezydenta 440/2007 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 28.12.2008
Zarządzenia Prezydenta 443/2007 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie zmiany planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2007 rok. 31.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 442/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. 31.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 441/2007 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok 31.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 439/2007 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. 28.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 438/2007 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 21.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 437/2007 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Portowa-Gdyńska i Droga Łąkowa. 19.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 436/2007 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej. 17.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 435/2007 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jarzębinowej. 17.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 434/2007 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej. 14.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 433/2007 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej. 14.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 432/2007 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 13.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 431/2007 w sprawie zmiany planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2007 rok. 10.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 430/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 33.046,31 złotych wraz z ustawowymi odsetkami wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 28976 na rzecz Skarbu Państwa. 06.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 429/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz. 03.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 428/2007 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej. 03.12.2007
Zarządzenia Prezydenta 427/2007 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 30.11.2007
Zarządzenia Prezydenta 426/2007 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej. 30.11.2007
Zarządzenia Prezydenta 425/2007 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok 30.11.2007
Zarządzenia Prezydenta 424/2007 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Daliowej 29.11.2007Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza