Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Poniedziałek, 15.04.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Informacje Techniczne BIP > Pomoc >


Instrukcja obsługi strony BIP


Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy MENU BIULETYNU. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na brązowym tle. W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne linki umieszczone po lewej stronie ekranu na jasno brązowym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy kategorii lub podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danym linku wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.
Dokumenty specyficzne dla urzędu takie jak oświadczenia majątkowe lub formularze do pobrania zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:


http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


Górna część strony składa się z następujących linków :

LOGO BIULIETYNU (znak graficzny na banerze) po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra MSWiA.
STRONA GŁÓWNA jest to przejście na stronę główną
REDAKCJA lista osób prowadzących serwis BIP-u
REJESTR ZMIAN zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany i przez kogo (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
STATYSTYKI umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP,
KONTAKT znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,
POMOC zawiera niniejszy tekst.


Wybrane zagadnienia


Zarządzenia i pisma PMG ( PMG - Prezydent Miasta Grudziądza) pod tym linkiem zawarte są dokumenty Dokumenty Urzędu Miejskiego w Grudziądzu -Zarządzenia Prezydenta Grudziądza.

Korzystanie z wyszukiwarki, mechanizm dzięki któremu można sprecyzować dokładne kryteria, szukanego dokumentu.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza