Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Czwartek, 02.02.2023
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Urząd Miejski > Załatwianie spraw w urzędzie > Poradnik dla niepelnosprawnych >


Uprawnienia osób niepełnosprawnych realizowane 
przez Urząd Miejski w Grudziądzu

 • w Wydziale Spraw Społecznych można uzyskać:
  (ul. Ratuszowa 1 - pokój 225 tel. 0564510320, 0564510321)

  - orzeczenie o niepełnosprawności – przy Wydziale działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania   o Niepełnosprawności,
  - legitymację osoby niepełnosprawnej,
  - kartę parkingową,
  - dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  - pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  - dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie    działalności gospodarczej.
  FORMULARZE DO POBRANIA

 • w Wydziale Majątku Komunalnego i Planowania Przestrzennego 
  (ul. Ratuszowa 1 pokój 318 tel. 0564510276)

  - można uzyskać zniżki czynszu dzierżawnego za grunt pod garażem (uprawnienie dotyczy niektórych osób niepełnosprawnych)

 • w Wydziale Finansowym  - Referat Podatków i Opłat Lokalnych
  (ul. Ratuszowa 1 pokój 105 tel. 0564510244)

  - można uzyskać zwolnienia od podatku od posiadania psów (uprawnienie dotyczy niektórych osób    niepełnosprawnych)

 • w Wydziale Uprawnień i Ewidencji – Referat Ewidencji Ludności
  (ul. Mickiewicza 28/30 pokój 6 tel. 0564510383)

  - można uzyskać zwolnienia z opłat za wydanie dowodu osobistego (uprawnienie dotyczy niektórych osób niepełnosprawnych)

 • w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
  (ul. Wodna 7 tel. 0564510310)

  - można uzyskać zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami komunikacji   publicznej do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego poza Grudziądzem.

INFORMATOR O UPRAWNIENIACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUDZIĄDZUOstatnia zmiana:
2006-07-26 12:04, Magdalena Walczak,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza