Warning: session_start(): open(/home/klient.dhosting.pl/umgrudziadz/.tmp//sess_ee2cbdc2e5a8e9f586f2b953ec68ce64, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/klient.dhosting.pl/umgrudziadz/biparchiwum.grudziadz.pl/public_html/config.php on line 3

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/klient.dhosting.pl/umgrudziadz/biparchiwum.grudziadz.pl/public_html/config.php:3) in /home/klient.dhosting.pl/umgrudziadz/biparchiwum.grudziadz.pl/public_html/config.php on line 3
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Poniedzia│ek, 20.05.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Kontrole > Kontrole zewnetrzne >
IloťŠ kontroli: 44
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-44 
 
Kontrola problemowa w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennegood 2007.12.05
do 2007.12.20
    Kontrola problemowa w zakresie stosowania przepis├│w Instrukcji kancelaryjnej dla organ├│w gminy i zwi┬╣zk├│w mi├¬dzygminnych, w zakresie terminowo┼ôci za┬│atwionych spraw oraz w zakresie przestrzegania przepis├│w Rozdzia┬│u V Regulaminu Organizacyjnego Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu "Zasady podpisywania pism" w Wydziale┬áBudownictwa i Planowania┬áPrzestrzennego.
 
Kontrola problemowa w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo┼ôciamiod 2007.11.15
do 2007.11.30
    Kontrola problemowa w zakresie stosowania przepis├│w Instrukcji kancelaryjnej dla organ├│w gminy i zwi┬╣zk├│w mi├¬dzygminnych, w zakresie terminowo┼ôci za┬│atwionych spraw oraz w zakresie przestrzegania przepis├│w Rozdzia┬│u V Regulaminu Organizacyjnego Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu "Zasady podpisywania pism" w Wydziale┬áGeodezji i┬áGospodarki Nieruchomo┼ôciami.
 
Kontrola problemowa w Wydziale Kultury, Sportu i Turystykiod 2007.11.05
do 2007.11.15
    Kontrola problemowa w zakresie stosowania przepis├│w Instrukcji kancelaryjnej dla organ├│w gminy i zwi┬╣zk├│w mi├¬dzygminnych, w zakresie terminowo┼ôci za┬│atwionych spraw oraz w zakresie przestrzegania przepis├│w Rozdzia┬│u V Regulaminu Organizacyjnego Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu "Zasady podpisywania pism" w Wydziale┬áKultury, Sportu i Turystyki.
 
Kontrola problemowa w Wydziale Edukacjiod 2007.10.22
do 2007.11.06
    Kontrola problemowa w zakresie stosowania przepis├│w Instrukcji kancelaryjnej dla organ├│w gminy i zwi┬╣zk├│w mi├¬dzygminnych, w zakresie terminowo┼ôci za┬│atwionych spraw oraz w zakresie przestrzegania przepis├│w Rozdzia┬│u V Regulaminu Organizacyjnego Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu "Zasady podpisywania pism" w Wydziale┬áEdukacji.
 
Kontrola problemowa w Biurze Inwestycji i Remont├│wod 2007.09.27
do 2007.10.11
    Kontrola problemowa w zakresie stosowania przepis├│w Instrukcji kancelaryjnej dla organ├│w gminy i zwi┬╣zk├│w mi├¬dzygminnych oraz w zakresie przestrzegania przepis├│w Rozdzia┬│u V Regulaminu Organizacyjnego Urz├¬du Miejskiego w Grudzi┬╣dzu "Zasady podpisywania pism" w Biurze Inwestycji i Remont├│w.
 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-44 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza