Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IX. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA.

2. Współpraca instytucji realizujących strategię i wspierających rozwój miasta grudziądza.

Strategię realizować będą głównie następujące podmioty:

  • Rada Miejska Grudziądza;
  • Zarząd Miasta Grudziądza;
  • Urząd Miejski w Grudziądzu;
  • Instytucje publiczne, organizacje społeczne;
  • Instytucje i przedstawiciele sektora gospodarczego.

W realizacji strategii uczestniczyć będą ponadto, w formie partnerskiej, instytucje wspierające rozwój lokalny: samorząd gospodarczy, instytucje wspierania biznesu, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Najpilniejszą potrzebą jest stworzenie i wzmocnienie systemu promocyjno-informacyjnego popularyzującego ustalenia strategii. Niezwykle ważnym krokiem z punktu rozwoju miasta i realizacji planu strategicznego, jest wydzielenie w Urzędzie Miejskim zespołu, wyspecjalizowanego wyłącznie w procesie integracji z UE i w ubieganiu się o środki unijne oraz obsłudze i rozliczeniach programów unijnych. Początkiem tego procesu było powołanie stanowiska Pełnomocnika Zarządu Miasta ds. Programów Unii Europejskiej i realizacja projektu ECOS OUVERTURE Prelude ze środków funduszu PHARE oraz włączenie Grudziądza do udziału w projekcie rozwoju europejskiego korytarza transportowego TINA z autostradą A-1.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza