Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IX. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA.

3.2. Wielkość środków przeznaczonych przez UE na wsparcie rozwoju regionalnego w Polsce.

Przed uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzymywać będzie wsparcie z trzech programów przedakcesyjnych – PHARE 2, SAPARD i ISPA. Łącznie z tego tytułu kraj nasz otrzymywać będzie 920 mln Euro średniorocznie. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska uzyska dostęp do środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Wsparcie z tego tytułu powinno wynieść łącznie w latach 2003-2006 prawie 22 mld Euro. Środki przeznaczone przez UE na wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. komponent regionalny funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych) wynoszą odpowiednio:

  • PHARE 2: 380 mln Euro w latach 2000- 2002 czyli ok. 127 mln Euro rocznie;
  • SAPARD: 225 mln Euro w latach 2001 – 2003 czyli około 75 mln Euro rocznie
    (wg Ministerstwa Rolnictwa – 168 mln Euro rocznie);
  • Fundusze strukturalne: 9,8 mld Euro w latach 2003 –2006.

Mechanizm wdrażania pozostałej części funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych oraz środków programu ISPA będzie zdecentralizowany.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza