Biuletyn Informacji Publicznej
Strona G│ˇwna    Dostŕp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Pi╣tek, 14.06.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
W│adze Miasta
 
Rada Miejska Grudzi╣dza
 
Przewodnicz╣cy
 
Wiceprzewodnicz╣cy
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudzi╣dza
 
Wiceprezydenci Grudzi╣dza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Dzia│alnoťŠ Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwa│
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwa│y RMG
 
Zarz╣dzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia dzia│a˝ w│adz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Bud┐et
 
Informacje o wykonaniu bud┐etu
 
Sprawozdania z wykonania bud┐etu
 
Urz╣d Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzŕdnika
 
Wydzia│y i biura
 
Pracownicy
 
Nabˇr na stanowiska urzŕdnicze
 
Za│atwianie spraw w Urzŕdzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiŕbiorcy
 
Przewodnik dla niepe│nosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Og│oszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oťwiadczenia maj╣tkowe
 
W│adze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzŕdu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnŕtrzne
 
Kontrole wewnŕtrzne
 
Kontrole jednostek podleg│ych
 
Zamˇwienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spˇ│ki prawa handlowego Miasta
 
Udzia│ w zwi╣zkach i porozumieniach miŕdzygminnych
 
Maj╣tek Miasta
 
Zarz╣dzanie Kryzysowe
 
Informacje o ťrodowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G┬│├│wna > Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz >


Informacje o wykonaniu bud┬┐etu

Bud┬┐et 2007

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz za IV kwarta┬│ 2007 roku

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz za III kwarta┬│ 2007 roku

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz za II kwarta┬│ 2007 roku

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz za I kwarta┬│ 2007 roku

Bud┬┐et 2006

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz za 2006 rok

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu gminy - miasto Grudzi┬╣dz za III kwarta┬│ 2006 roku

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu Gminy ÔÇô Miasto Grudzi┬╣dz za II kwarta┬│ 2006 roku

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu Gminy ÔÇô Miasto Grudzi┬╣dz za I kwarta┬│ 2006 roku┬á

Bud┬┐et 2005

Informacja o wykonaniu bud┬┐etu Gminy ÔÇô Miasto Grudzi┬╣dz za IV kwarta┬│ 2005 roku┬áOstatnia zmiana:
2008-02-25 10:39, Tomasz Kopczy├▒ski,

Biuletyn Informacji Publicznej Urzŕdu Miejskiego w Grudzi╣dzu
Strona G│ˇwna |  Dostŕp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urz╣d Miasta Grudzi╣dza