Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

1.3. Wartości lokalne: kultura i tożsamość.

Poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej jest w mieście zróżnicowane. Społeczność lokalna jest dobrze zorganizowana, a tradycje lokalne i regionalne, w tym szczególnie uznawane za tradycyjne wartości pomorskie – ukształtowane historycznie, mają trwałe miejsce w wartościach kulturowych regionu. Grudziądz wyróżnia historycznie wielokulturowość, stanowiąca mieszankę dziedzictwa polskiego i pruskiego. Jej materialnym odzwierciedleniem są liczne zabytki i obiekty kulturalne. Znaczenie ponadregionalne mają niewątpliwie zespoły zabytkowe Grudziądza (spichrze o unikatowej zabudowie panoramicznej w Europie), liczne obiekty sakralne, zespół fortyfikacji z Cytadelą z okresu pruskiego. Związki z miastem utrzymują wychowankowie Centrum Wyszkolenia Kawalerii, której stolicą był w okresie międzywojennym Grudziądz. Szansą jest spójna i konsekwentnie realizowana koncepcja promocji wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla wzmocnienia świadomości historycznej i tożsamości regionalnej oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta. Inicjatywy kulturalne o znaczeniu regionalnym i krajowym (Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Nadbałtyckich “Probaltica”- pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych cieszący się zainteresowaniem uznanych kompozytorów (m.in. Krzysztofa Pendereckiego), Ogólnopolski Festiwal Teatralny, Festiwal Operowy, Ogólnopolski Przegląd Poezji Śpiewanej), tworzą wartości kultury współczesnej dla społeczności i podnoszą walory atrakcyjności miasta.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza