Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

1.6. Stan i struktura gospodarki lokalnej.

Pozycja gospodarcza miasta zdominowana została przez wskaźniki gospodarki całego województwa kujawsko-pomorskiego, charakteryzujące się znacznym obniżeniem produkcji przemysłowej. Proces restrukturyzacji i transformacji gospodarczej miasto odczuwa dotkliwie z uwagi na niski stopień modernizacji i technologicznej innowacyjności niektórych dużych zakładów oraz zbyt niski poziom inwestycji. Powoduje to groźbę obniżenia i utraty pozycji konkurencyjnej całego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dużych miast.

Jako przeciwny biegun tego procesu ulec powinna wzmocnieniu aktywność gospodarcza instytucji wspierania przedsiębiorczości oraz inicjatywy gospodarczej. Mała i średnia przedsiębiorczość (SME) jest ważną pozytywną cechą społeczną i istotnym warunkiem rozwoju gospodarczego miasta. Dobrą miarą przedsiębiorczości jest liczba zakładów i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców. Są to tzw. mikrofirmy stanowiące istotny element gospodarki. W Grudziądzu na 10 tys. takich zakładów przypada od 480 do 670 (dane za lata 1999-2000).

Ważniejsze zakłady przemysłowe to:

Branża metalowa

 • Hydro - Vacuum S.A. - największy krajowy producent pomp, posiadający certyfikat -ISO 9001;
 • Pomorskie Zakłady Urządzeń Okrętowych “WARMA” S.A. - produkcja urządzeń gastronomicznych i okrętowych, urządzeń ochrony środowiska;
 • Centrostal Grudziądz sp. z o.o. - produkcja elementów i konstrukcji stalowych;
 • Unia A sp. z o.o. - produkcja urządzeń i narzędzi rolniczych;

Branża chemiczna

 • Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Grudziądz S.A., produkcja wyrobów z gumy, takich jak: obuwie sportowo-rekreacyjne i robocze, materace, tkaniny gumowane, pontony;
 • Spółdzielnia "Solidarność" - przetwórstwo tworzyw sztucznych;
 • Elgro – produkcja okien, drzwi i rolet;

Branża rolno-spożywcza

 • Zakłady Mięsne Grudziądz S.A. - produkujące wysokiej jakości przetwory mięsne i wędliniarskie;
 • Kujawiak Browary Bydgoskie sp. z o.o., Browar Grudziądz - produkujący kilka rodzajów piwa;
 • Koncern Spożywczo-Chłodniczy JURWALD S.A.- produkcja mrożonek warzywnych i mięsnych;
 • Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska - produkcja szerokiej gamy wyrobów nabiałowych (mleko, sery, twarogi, jogurty, kefiry);
 • Wytwórnia Octu i Majonezu "Ocetix" sp. z o.o. produkcja majonezu, musztardy i octu;
 • Cukiernicza Spółdzielnia Pracy "Wisła" - produkcja wyrobów czekoladowych;
 • Universal Leaf Tobacco Poland sp. z o.o. - przerób surowców do produkcji papierosów;

Branża lekka

 • Lemigo - produkcja obuwia dziecięcego;
 • Sara - produkcja odzieży roboczej;
 • Vischer Caravelle Poland sp. z o.o. - produkcja akcesoriów wyposażenia wnętrz domów i samochodów;
 • Vigo-Vell Poland sp. z o.o. - produkcja firan, zasłon, wzorców materiałowych;
 • Canexim sp. z o.o. - jeden z największych producentów świec w Europie;
 • StoraEnso Packaging Sp. z o.o. – producent opakowań;

Branża elektrotechniczna

 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2 - produkcja cywilna - remont, modernizacja, produkcja sprzętu uzbrojenia oraz usługi na rynek cywilny;
 • Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych MA-GA sp. z o.o. – produkcja maszyn gastronomicznych;

Branża budowlana

 • Przedsiębiorstwo Solgrud sp. z o.o. - produkcja betonu i wyrobów z betonu;
 • Ge-Pe-Be sp. z o.o. - produkcja prefabrykatów żelbetowych, drobnowymiarowych betonowych, produkcja okien;
 • Inżbud sp. j. - przedsiębiorstwo budowlano – wdrożeniowe;
 • Ekobud sp. z o.o. – produkcja styropianu, usługi w zakresie ocieplania budynków.

W zakresie usług otoczenia biznesu, do których zaliczono hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe oraz obsługę nieruchomości i firm, w województwie kujawsko-pomorskim, pod względem procentowego udziału pracujących w sferze otoczenia biznesu na pierwszym miejscu znajduje się Bydgoszcz, następnie Toruń (9% do 12%) oraz Grudziądz (8% do 9%).

Charakterystyczną tendencją występującą w lokalnej gospodarce, jest stały wzrost udział usług. Struktura gospodarki jest obciążona tradycyjną produkcją przemysłową. Pojawiają się obok tradycyjnych branż (chemicznej, maszynowej, elektromaszynowej) branże szybkiego rozwoju i przepływu wiedzy (sektor finansowy, usługi teleinformatyczne, ubezpieczeniowe, fotograficzne, papiernicze). Nadal cechą gospodarki lokalnej jest występowanie dużych, ale pojedynczych zakładów, co zwiększa podatność na wahania koniunktury gospodarczej. Pojawiły się natomiast nastawione na nowe technologie i eksport przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, w tym również wytwarzające dobra konsumpcyjne (meble, wyroby spożywcze, obuwie, opakowania). Nadal niewiele jest silnych firm małych i średnich, powstających z inicjatywy lokalnych uczestników rynku pracy. Rośnie natomiast znaczenie usług związanych z ruchem turystycznym (usługi biur podróży, hotele, restauracje, puby). Zagospodarowanie i ruch turystyczny mają charakter sezonowy i koncentrują się w strefie Jeziora Rudnickiego oraz Starego Miasta.

Podniesienie jakości otoczenia biznesu wymaga większej współpracy środowisk gospodarczych i wprowadzenia nowoczesnych mechanizmów finansowych, wspierających rozwój przedsiębiorczości lokalnej (fundusze kapitałowo–inwestycyjne, konsorcja partnerskie, system poręczeń dla przedsiębiorców przez gminę).

Zaawansowane są w Grudziądzu procesy prywatyzacji sfery gospodarki komunalnej oraz zarządzania usługami komunalnymi.

W Grudziądzu zagościł na stałe kapitał zagraniczny, z którego udziałem działa obecnie kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Wśród nich można wymienić amerykańskie Universal Leaf Tobacco Poland sp. z o.o., Sonoco IPD Grudziądz sp. z o.o., holenderskie Vischer Caravelle Poland sp. z o.o. i Vigo-Vell Poland sp. z o.o., niemieckie Metro Poland sp. z o.o., i CeWe Color sp. z o.o. oraz fińsko-szwedzka firma – StoraEnso Packaging sp. z o.o.. Ponadto Centrum Dystrybucji portugalskiej firmy Jeronimo Martins, francuski supermarket Intermarche i niemiecki MiniMal, stacje paliw koncernów Shell, Esso, Statoil oraz placówki handlowe takich firm jak: Edeka, Jeronimo Martins, Deichman, Vobis, Rossman i wiele innych.

Wykres 7. Podmioty gospodarcze w Grudziądzu.

Wykres 8. Spółki prawa handlowego w grudziądzu.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza