Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IX. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA.

1. Umacnianie i kreowanie rynków lokalnych, ich oddziaływania i kooperacja z zewnętrznym otoczeniem ekonomicznym o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

1.1. Rynek informacji.

Bezpieczny, szybki i łatwy dostęp do pełnej i rzetelnej informacji, determinuje rozwój przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Jest również kluczowym elementem konkurencyjności lokalnej gospodarki. Nie ma obecnie w Grudziądzu rynku informacji w ujęciu systemowym. Informacje są rozproszone, niepełne i nieaktualne. Sytuacja ta powoduje, że koszt dostępu, pozyskania i przepływu informacji, spełniającej kryteria nowoczesnego rynku i jakości, jest wysoki, a w efekcie, czego, gospodarka lokalna traci konkurencyjność. Wzmacnianiu konkurencyjności lokalnej gospodarki, służyć powinny nowe technologie informatyczne, usprawniające działalność wewnątrz firm, a także umacniające współpracę z kontrahentami, poprzez integrację dostawców i producentów.

W okresie silnej konkurencji, lokalny rynek informacji w ujęciu systemowym, powinien obejmować:

 1. lokalny system informacji społeczno-gospodarczej w tym:
 • dane statystyczne miasta;
 • prognozy i informacje o budżecie gminy;
 • ofertę inwestycyjną miasta;
 • informacje o prawnych i administracyjnych procedurach realizacji działalności gospodarczej i lokalizacji nowych inwestycji na terenie Grudziądza;
 • ofertę kooperacyjną, produktową i targową lokalnych podmiotów gospodarczych wraz z aktualizowaną bazą danych gospodarczych;
 • ofertę turystyczną, kulturalną i edukacyjną;
 • dane dotyczące Unii Europejskiej;
 1. lokalny system informacji administracyjnej, w tym:
 • dane o urzędach i procedurach decyzyjnych, organizacyjnych i instytucjach w mieście;
 • dane o zagrożeniach (zintegrowany system informacji policji, straży pożarnej, służby zdrowia, inspektoratu ochrony środowiska).

Zorganizowanie sprawnie funkcjonującego rynku informacji jest zadaniem samorządu lokalnego, współdziałającego z samorządem powiatowym, administracją rządową, sektorem prywatnym (partnerstwo publiczno-prywatne).


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza