Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


V. WIZJA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZA DO ROKU 2015

“Miasto Grudziądz w 2015 roku to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy – o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku przyrodniczym, rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, przechodzące do rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach, gwarantujące mieszkańcom dobre warunki życia i rozwoju, a firmom przyjazne oferty inwestowania i działania gospodarczego”.

3. MIASTO SPOŁECZNOŚCI UCZĄCEJ SIĘ

Społeczność miasta docenia potrzebę zdobywania wiedzy i kształcenia własnych umiejętności oraz zdobywania wiedzy i nowych kwalifikacji. Grudziądz oferuje dobry poziom nauczania dzieci i młodzieży oraz szkolenia zawodowego dorosłych. System edukacji jest powszechnie dostępny na wszystkich szczeblach i we wszystkich formach. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą korzystać z oferty przekwalifikowania i doskonalenia swoich umiejętności. Możliwość zagospodarowania kadr pracowniczych ich przekwalifikowania do potrzeb pracodawcy, podnosi atrakcyjność inwestycyjną miasta i daje perspektywy budowy sektora gospodarczego usług.

Usługi edukacyjne, rozwijane w Grudziądzu również na poziomie wyższym przyniosą oczekiwany efekt, wyróżniający miasto, jako ośrodek możliwości doskonalenia zawodowego, sprzyjający adaptacji nowych technologii informacyjnych, wymiany idei i rozwiązań. Nowe formy edukacji i badań naukowych, są okazją dla zrealizowania aspiracji młodzieży grudziądzkiej i podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej miasta, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych programach i projektach badawczych, dofinansowanych przez Unię Europejską np. program SOKRATES, międzynarodowe obserwacje astronomiczne za pośrednictwem technik internetowych z udziałem Zespołu Szkół Technicznych i działającego przy szkole Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

Oferta edukacyjna miasta, musi być dostępna coraz szerszym grupom społecznym, a zdobywanie wiedzy i wyższego wykształcenia, odbywać się może, w coraz większym zakresie (szkolnictwo wyższe uniwersyteckie i wyższe szkolnictwo techniczne). Zmieniająca się rzeczywistość, wymaga również ustawicznego kształcenia, by sprostać wymogom czasu i zwiększyć szanse uzyskania pracy. Taki system kształcenia będzie umacniany w mieście.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza