Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

Podstawowe dane liczbowe o mieście w 2000 r.
     Powierzchnia miasta 58,74 km2
     Ilość mieszkańców 101 183     
     W tym kobiety 53 085     
     Gęstość zaludnienia na 1 km2 1 723     
     Wskaźnik śmiertelności niemowląt na 1000 mieszkańców 0,69%
     Bezrobotni zarejestrowani 10 409     
     W tym bezrobotne kobiety 6 129     
     Podmioty gospodarcze 7 370     

Tabela 2 - Podstawowe dane liczbowe o mieście

1. SYNTEZA DIAGNOZY

1.2. Ludność.

Ludność miasta Grudziądza liczy ponad 101 tys. mieszkańców, z czego na kobiety przypada 53%, na mężczyzn 47%. Do 1994 roku liczba ludności miasta systematycznie powiększała się, w latach 1980 – 1994 wzrost ten wynosił prawie 15%, jednak w ostatnich latach ma miejsce spadek liczby mieszkańców.

Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie charakterystycznym dla dużych miast Polski i wynosi 1723 osób na 1 km2.

Grudziądz jest naturalną stolicą regionu, który obejmuje środkową część Pomorza Nadwiślańskiego. Potencjał ludnościowy tego regionu to prawie 300 tys. mieszkańców, zamieszkujących obok Grudziądza w takich miejscowościach jak: Świecie n/Wisłą, Nowe n/Wisłą, Chełmno, Wąbrzeźno, Jabłonowo Pomorskie, Łasin, Rogóźno.

Wykres 1. Zmiana ludności w poszczególnych latach w Grudziądzu.

 


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza