Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 23.07.2024
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona G³ówna > Prawo lokalne > Strategia rozwoju >


IV. GRUDZIĄDZ W ROKU 2000.

1.7. Infrastruktura komunikacyjna.

Atutem obszaru jest rozwijająca się komunikacja transportowa w kierunku dużych miast województwa i ośrodka trójmiejskiego. Daje to miastu szansę na powstanie centrów logistyczno - dystrybucyjnych. Jednym z głównych problemów jest brak drogi obwodowej miasta, zły stan techniczny niektórych dróg, tranzyt w centrum miasta, a także brak powiązań transportowych pomiędzy transportem drogowym i kolejowym. Niewystarczające z uwagi na redukcję zasobów PKP są powiązania kolejowe Grudziądza z regionem i krajem. Lokalna sieć drogowa charakteryzuje się ponadto zmniejszaniem się przepustowości niektórych tras wylotowych szczególnie w kierunku Olsztyna i Torunia.

Niekorzystne dla układu drogowego miasta i jego okolic, może być opóźnienie budowy autostrady A-1 wobec braku alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Grudziądza. Zmianę sytuacji przyniesie rozbudowa drogi średnicowej i tzw. trasy dworcowej, co ograniczy natężenie przepływu ruchu tranzytowego w centrum miasta.

Mapa 2. przebieg projektowanych autostrad A-1 i A-2.

Mapa 3. Połączenie drogowe Grudziądza na tle województwa kujawsko-pomorskiego.

Mapa 4. Układ komunikacyjny miasta.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza