Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt    Pomoc   
Wtorek, 26.10.2021
M E N U   B I U L E T Y N U
Informacje
 
Podstawowe dane
 
Władze Miasta
 
Rada Miejska Grudziądza
 
Przewodniczący
 
Wiceprzewodniczący
 
Radni
 
Kodeks etyki radnego
 
Komisje Rady
 
Partie i ugrupowania
 
Prezydent Grudziądza
 
Wiceprezydenci Grudziądza
 
Sekretarz Miasta
 
Skarbnik Miasta
 
Działalność Rady Miejskiej
 
Regulamin pracy Rady
 
Sesje i projekty uchwał
 
Sprawozdania z prac Rady
 
Posiedzenia Komisji
 
Prawo lokalne
 
Statut
 
Strategia Rozwoju
 
Uchwały RMG
 
Zarządzenia Prezydenta
 
Programy i zamierzenia działań władz miasta
 
Gospodarka finansowa
 
Budżet
 
Informacje o wykonaniu budżetu
 
Sprawozdania z wykonania budżetu
 
Urząd Miejski
 
Regulamin Organizacyjny
 
Schemat organizacyjny
 
Kodeks etyki urzędnika
 
Wydziały i biura
 
Pracownicy
 
Nabór na stanowiska urzędnicze
 
Załatwianie spraw w Urzędzie
 
Formularze do pobrania
 
Przewodnik przedsiębiorcy
 
Przewodnik dla niepełnosprawnych
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Ogłoszenia i inne pisma Prezydenta
 
Oświadczenia majątkowe
 
Władze Miasta
 
Radni
 
Prezydent
 
Kierownictwo i pracownicy Urzędu
 
Archiwum
 
Kontrole
 
Kontrole zewnętrzne
 
Kontrole wewnętrzne
 
Kontrole jednostek podległych
 
Zamówienia publiczne
 
Oferta inwestycyjna
 
Jednostki organizacyjne i Spółki prawa handlowego Miasta
 
Udział w związkach i porozumieniach międzygminnych
 
Majątek Miasta
 
Zarządzanie Kryzysowe
 
Informacje o środowisku i jego ochronie
 
Wybory 2007
 
 
 
Strona Główna > Prawo lokalne > Uchwały >
  Data (2021-10-26)
-
Rodzaj dokumenu 
Tytuł

Numer  (nr/rrrr)
/
Treść

Dziedzina (LISTA)
   

Iloďż˝dokumentďż˝: 1801
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>

Numer Tytu Data
OR.I.1111–76/2006 I N F O R M AC J A dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządu Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
obowizuje od: 2006-06-01
utraci moc prawn: 2006-09-01
8 czerwca 2006
OR.I.1111 – 81-82/2006 I N F O R M AC J A dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska referentów w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
obowizuje od: 2006-06-01
utraci moc prawn: 2006-09-01
8 czerwca 2006
IM.7624/1-38/2006 Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia po rozpatrzeniu wniosku: Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie PROJBUD

utraci moc prawn: 2006-06-22
8 czerwca 2006
IM.7624/1-37/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Przekroczenie gazociągiem średniego ciśnienia de-160 PE pod Kanałem Trynka w rejonie ulicy Trynkowej i Droga Graniczna w Grudziądzu”.

utraci moc prawn: 2006-06-22
8 czerwca 2006
IM.7624/1-26/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowy Zakątek w Grudziądzu Owczarki działka nr 25/11 obr. 156”.

utraci moc prawn: 2006-06-22
8 czerwca 2006
IM.7624/1-25/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wierzbowy Zakątek w Grudziądzu Owczarki działka nr 22/21 obr. 156”.

utraci moc prawn: 2006-06-22
8 czerwca 2006
LVI/42/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
obowizuje od: 2006-06-07
7 czerwca 2006
LVI/41/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/184/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na 2006 rok
obowizuje od: 2006-06-07
utraci moc prawn: 2006-12-31
7 czerwca 2006
IM.I.7624-64/2006 Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tj. Przebudowa – zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT 4 4094 „GRUDZIĄDZ MNISZEK” zlokalizowanej na dachu silosów w Grudziądzu przy ulicy Metalowców 1-3(działka nr 76/18)

utraci moc prawn: 2006-06-21
6 czerwca 2006
195/2006 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia.
obowizuje od: 2006-06-06
6 czerwca 2006
IM.7624/1-27/2006 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki, Waryńskiego, Korczaka w Grudziądzu”.

utraci moc prawn: 2006-06-19
5 czerwca 2006
189/2006 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, na której zlokalizowany jest garaż blaszany.
obowizuje od: 2006-06-05
5 czerwca 2006
188/2006 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska.
obowizuje od: 2006-06-05
5 czerwca 2006
187/2006 w sprawie przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej
5 czerwca 2006
IM.I.7624/1-43/2006 Wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tj. Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej w Grudziądzu przy ulicy Cegielnianej 3 (punkt 36890)

utraci moc prawn: 2006-06-21
1 czerwca 2006

1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt |  Pomoc
 
 
© 2006, Urząd Miasta Grudziądza