Grudziądz, dnia .................... r.

 

.................................................

                (imię i nazwisko)

 

.................................................

                        (adres)

 

.................................................

 

 

 

WNIOSEK  O  NADANIE  NUMERU  PORZĄDKOWEGO

 

 

 

 

            Wnioskuję o nadanie numeru porządkowego na nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. ......................................................... niezabudowaną / zabudowaną  budynkiem ........................................................................................................................                                                                       (obręb ewidencyjny ...............,   działka nr .....................)

 

 

 

.................................................

                         (podpis)                                            

 

 

 

 

 

Nie podlega opłacie skarbowej

Ustawa o opłacie skarbowej

z dnia 16.11.2006r.

(Dz.U. nr 225 poz. 1635)