Grudziądz,  28 lutego  2006 r.

URZĄD MIEJSKI

w GRUDZIĄDZU

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

 

 

OR.I.1111–30/06

 

 

 

 

 

I N F O R M AC J A

dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej.

 

 

 

 

W wyniku II etapu postępowania konkursowego na stanowisko inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  -  oferta Pani Anity Megger  nie spełniła oczekiwań Komisji  Konkursowej.

 

 

 

W związku z powyższym  konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

 

 

/-/ Katarzyna Bozińska

Sekretarz Miasta