URZĄD MIEJSKI                                                                                                  Grudziądz,  7 lutego 2006 r.

   w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

 

 

OR.I.1111 – 14/06

 

 

 

 

 

I N F O R M AC J A

dotycząca postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Zarządu Komunikacji Miejskiej.

 

 

 

 

 

W   wyniku  II etapu postępowania konkursowego na stanowisko młodszego referenta
 

w Wydziale Zarządu Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wybrana
 

została oferta Pani Anny Krajewskiej, która została zatrudniona na wyżej wymienionym

stanowisku od dnia 1 lutego 2006 r.

 

 

 

 

 

/-/ Małgorzata Malinowska

Wiceprezydent Grudziądza